SOULZ IMAGE

Een Soulz Image is een schilderij dat gemaakt is door het afstemmen op de energie van de persoon voor wie het is bestemd. Het is een wastekening, dat wil zeggen dat het is gemaakt door het gebruik van gesmolten was.

 

De Soulz Image schilderijen zijn abstact, maar als je goed kijkt, kan je allerlei dingen zien; dat is heel apart! Maar ook heel bijzonder is dat wat je ziet een boodschap is van je onderbewuste, die je helpt om een verbinding te maken met je hogere zelf om, bijvoorbeeld, je eigen kracht te ontdekken, spirituele gidsen te ontmoeten of bevestiging te krijgen dat je op de juiste pad bent. Als een schilderij klaar is, dan bekijk ik het heel goed en stem ik me weer af op de energie van de persoon en de beelden/symbolen om de boodschap te ontvangen. Ik schrijf alles op: de beelden die ik zie, waar ze te vinden zijn, wat ze betekenen en de boodschappen die zij en het schilderij in het algemeen door willen geven. 

 

Daarna doe ik het schilderij in een eenvoudige maar mooie lijst van glas waardoor het beeld goed te voorschijn komt en waardoor het beschermd tot zijn bestemming komt. Natuurlijk kan je zelf kiezen of je het schilderij in de oorspronkelijke lijst wil blijven houden of dat je hem in een andere eigen lijst stopt.

 

Om een persoonlijke Soulz Image schilderij met boodschap te ontvangen hoef je alleen maar je naam, geboortedatum en een foto aan mij te mailen. Ik kan me daarop afstemmen. (Als het schilderij klaar is, dan zullen deze gegevens en de foto worden gewist.)

 

Wilt u een cadeautje voor een bijzondere iemand?

Dan is een Soulz Image schilderij ook een goed idee voor een verjaardag, of om een andere gelegenheid te vieren.

 

IMG_0901
 • Ik vond het ontzettend leuk om kort geleden mijn mooie Soulz Image van Suzie te ontvangen. Het is ongelooflijk hoeveel symbolen er in de tekening te zien zijn. Ik waardeerde heel veel de interpretatie en uitleg van Suzie om hoe ik de beelden kon ‘zien’. De Soulz Image is een uniek instrument om met ons hogere zelf te kunnen communiceren en ik ben heel blij met het resultaat. Bedankt Suzie! 

  Jacinta
 • Normaal gesproken als het over spititualiteit gaat ben ik een beetje sceptisch. Maar ik was echt onder de indruk van de beelden die in mijn Soulz Image te voorschijn kwamen en de boodschappen die ik van Suzie kreeg. Eerlijk gezegd ik was verbijsterd!

  Sharon
 • Verbazingwekkend hoeveel in de tekeningen terug te vinden is en hoe het klopt.

  Eva

Voorbeelden / Examples

Klik om te vergroten / Click to enlarge

 

 • I was delighted to receive my beautiful Soulz Image from Suzie recently. It’s amazing how many signs there are in the picture. I very much appreciated Suzie’s interpretation and explanation on how to ‘see’ the image. The Soulz Image is a unique tool to communicate with our higher selves and I am very happy with the outcome. Thanks Suzie!

  Jacinta
 • I’m usually rather skeptical when it comes to spirituality. But I was really impressed by the images that appeared in my Soulz Image and the messages that I received from Suzie. In fact, I was flabbergasted!

  Sharon
 • Amazing how much can be found in the drawings and how accurate they are. Thank you Suzie!

  Eva
dav

SOULZ IMAGE

A Soulz Image is an encaustic painting made by tuning in to the energy of the person for whom it is intended. Encaustic refers to a painting technique which uses melted wax.

 

The Soulz image paintings are abstract, but if you look at them closely and carefully, you can see all kinds of things – it’s extraordinary! But what also makes the paintings special is that what you see is a message from your unconscious, which helps you to connect with your higher self and, in turn, to discover hidden strengths, meet your spiritual guides or to confirm that you are on the right track, among other things.  When a painting is ready, I examine it in detail, tuning in again to the person for whom it was made as well as the images themselves in order to receive the message. I write down what I can see – the images and where to find them, what they symbolize and the messages they and the painting as a whole convey. 

 

I place the painting in a simple glass frame, which shows off the painting very effectively and offers protection when it’s on its way, with the message, to its owner. Naturally, you can choose whether to keep it in the original frame or to put it in one of your own.

 

To receive your very own personal Soulz Image with message, all you need to do is to email me your name, date of birth and a photograph of yourself so that I can tune in to your spiritual energy. (When the painting is finished, your personal details and photo will be deleted.)  

 

A Soulz Image also makes an excellent birthday present (or a gift for any occasion) for a special person.