Skip to content

SOULZ IMAGE

Een Soulz Image is een schilderij dat gemaakt is door het afstemmen op de energie van de persoon voor wie het bestemd is. Het is een wastekening, dat wil zeggen dat het is gemaakt door het gebruik van gesmolten was.


De Soulz Image schilderijen zijn abstact, maar als je goed kijkt, kun je allerlei dingen zien; dat is heel apart! Maar ook heel bijzonder is dat wat je ziet een boodschap is van je onderbewuste, die je helpt om een verbinding te maken met je hogere zelf om, bijvoorbeeld, je eigen kracht te ontdekken, spirituele gidsen te ontmoeten of bevestiging te krijgen dat je op het juiste pad bent. Als een schilderij klaar is, dan bekijk ik het heel goed en stem ik me weer af op de energie van de persoon en de beelden/symbolen om de boodschap te ontvangen. Ik schrijf alles op: de beelden die ik zie, waar ze te vinden zijn, wat ze betekenen en de boodschappen die zij en het schilderij in het algemeen door willen geven.

 

Daarna wordt een print van het schilderij gemaakt in de maat die jij wilt*. Om het meest optimaal resultaat te krijgen, wordt de print onder acrylglas gezet. Zo komt het echt tot leven bij wijze van spreken. Aan de achterkant wordt ook de basis van een ophangsysteem geplaatst, behalve als jij dat niet wenst.

 

Jouw Soulz Image is uniek. Buiten een kleine proefafdruk voor de kunstenaar, wordt alleen maar één print gemaakt en die is helemaal van jou. Het schilderij zal voorzien zijn van een etiquette en ook een Certificaat van Echtheid.

 

Om een persoonlijke Soulz Image schilderij met boodschap te ontvangen hoef je alleen maar je naam, geboortedatum en een foto aan mij te mailen. Ik kan me daarop afstemmen. (Als het schilderij klaar is, dan zullen deze gegevens en de foto worden gewist.)

 

Wilt u een cadeautje voor een bijzondere iemand? Dan is een Soulz Image schilderij ook een goed idee voor een verjaardag, of om een andere gelegenheid te vieren.

 

*U kunt een indicatie geven van de maat die u wilt hebben, en wij kunnen de mogelijkheden bespreken.

Een bijzonder schilderij voor uw bedrijf?

De receptie, boardroom of andere ruimte(s) van uw bedrijf kleur geven? Een leuke sfeer voor uw medewerkers creëren? Indruk maken op uw bezoekers? En tegelijkertijd een andere dimensie van uw bedrijf onthullen?
Ook kunt u een Soulz Image voor uw bedrijf bestellen. Een schilderij met diepte, die door middel van verschillende beelden vertaald uit het onderbewustzijn van het bedrijf een verhaal verteld. Als voorbereiding op het maken van het schilderij, stel ik me in op de energie van, bijvoorbeeld, de directeur/eigenaar van het bedrijf en de energie van het bedrijf zelf. Ik verbind me met de naam en geboortedatum van de persoon, de startdatum van het bedrijf en de energie van beiden. Het liefst zou ik bij u langskomen om een gevoel van de essentie/de geest van het bedrijf te krijgen.

Voor zowel bedrijven als particulieren is een grote maat echt indrukwekkend!

Voor meer informatie neem contact op met

suzie@soulzenergy.com

IMG_0901

Voorbeelden / Examples

Klik om te vergroten / Click to enlarge

 

A special painting for your company?

Would you like to brighten up your reception, boardroom or other room(s) / space(s) in your office?  Enhance the ambience of your company for your employees? Impress your visitors? Make a statement? And at the same time reveal an extra dimension to your company?

Then why not commission a Soulz Image? A painting whose images have taken shape from the depth of the company’s collective unconscious, not only to appear as a work of art, but also to tell a story.

In preparation for the actual painting, I would tune in to the energy of, for example, the director/owner of the company and the energy of the company itself. I would connect with the name and date of birth of the person, the company’s inception date and the energy of both. Ideally, I would come along to get a feeling of the essence and spirit of the company, to feel the company vibe.  
    
For both business and private clients, a large painting is impressive!
For more information, contact

suzie@soulzenergy.com

dav

SOULZ IMAGE

A Soulz Image is an encaustic painting made by tuning in to the energy of the person for whom it is intended. Encaustic refers to a painting technique which uses melted wax. 

The Soulz image paintings are abstract, but if you look at them closely and carefully, you can see all kinds of things – it’s extraordinary! But what also makes the paintings special is that what you see is a message from your unconscious, which helps you to connect with your higher self and, in turn, to discover hidden strengths, meet your spiritual guides or to confirm that you are on the right track, among other things.  When a painting is ready, I examine it in detail, tuning in again to the person for whom it was made as well as the images themselves in order to receive the message. I write down what I can see – the images and where to find them, what they symbolize and the messages they and the painting as a whole convey.  

A print of the painting will then be made in the size that you wish*. To get the optimum result, the print will be set under acrylic glass. This will give it an amazing, vibrant look. A basis for the mounting or hanging of the print (e.g. rails) will be placed on the back of the painting, unless this is not required.

 

Your Soulz Image is unique. Except for a small sample print for the artist, only one print will be made, and that is all yours. A label with the details of the painting and the artist’s signature will be provided, along with a Certificate of Authenticity.

 

To receive your very own personal Soulz Image with message, all you need to do is to email me your name, date of birth and a photograph of yourself so that I can tune in to your spiritual energy. (When the painting is finished, your personal details and photo will be deleted.)  

 

A Soulz Image also makes an excellent birthday present (or a gift for any occasion) for a special person. 

 

*You can give an indication of the size you would like, and we can discuss the possibilities.